فرسایش در بیابان های نواحی گرم و خشک

حجم فایل : 454.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا درس هفتم
فرسایش در بیابان های نواحی گرم و خشک اشکال فرسایشی بادی در بیابان ها:
الف: کاوشی بادبردگی: جابه جایی ذرات خردشده ی سنگ ها از محل پیدایش خود
سنگ فرش بیابانی(رگ): پوشیده شدن بسیاری از سطوح بیابانی از سنگ ها و قلوه سنگ ها
ساییدگی: باد ذرات ماسه همراه خود را مانند سمباده برسنگ ها می کشد و عمل سایش را انجام می دهد
یاردانگ: باد فرورفتگی های شکل را در شیارهای نواحی بیابانی ایجاد می کند این فرورفتگی ها با برجستگی ها از هم جدا می شوند به این برجستگی ها یاردانگ می گویند. ب: تراکمی: برخان: متداول ترین نوع تپه های ماسه ای/ هلالی شکل که دو زایده ی طویل در جهت باد دارند.
سیف: در جایی که بادهای غالب از دو جهت عمود بر هم بوزند و برجستگی های کناره های برخان دچار کشیدگی شود.
3توان های نواحی گرم و خشک: ساعت آفتابی زیاد آسمان صاف و درخشان وسعت زیاد و جمعیت کم موجب دسترسی سریع و آسان به نواحی گرم و خشک پیشرفت اقتصادی و توسعه ارتباطی سکون و آرامش زیبایی خاص درهنگام شب
شرایط مناسب برای مطالعات و تحقیقات نجومی
آموزش نظامی
آزمایش های اتمی و فعالیت های ورزشی 4 -معادن : ایجاد شهرهای متعدد و جدید در نواحی گرم و خشک
5- انرژی


6- محیط دست نخورده: مطالعه برخی پدیده های جغرافیایی تاسیس نیروگاه های بادی وزش بادهای شدید و همیشگی

تاسیس نیروگاه های خورشیدی تابش شدید و طولانی مدت آفتاب محدودیت های زندگی در نواحی
گرم و خشک: 1- شکننده بودن محیط: تغییری کوچک در یک جز این محیط می تواند به سرعت به اختلال طبیعی
2- خشکسالی: افزایش آثار خشکسالی بااقدامات انسان ها
3- فقر خاک و فرسایش آن: فقر از نظر مواد آلی
4- حرکت ماسه های روان: احتمال محومزارع ، روستا ها، و جاده های ارتباطی
5- دشواری ارتباطی : به دلیل آب و محدودیت با ماسه های روان
6- کم آبی به کارگیری فناوری های جدید
در نواحی گرم و خشک 1- احداث و تجهیزات آب رسانی


2- کشاورزی علمی(استرالیا، ایالت متحده آمریکا)
3)ارتباطات هوایی (استرالیا): باعث: توسعه اقتصادی
4- توسعه گردشگری
5- استخراج معدن: از طریق : انتقال آب از نواحی مجاور و ساخت ذخایر آب پایان...